Tėvo dienos sveikinimai

Nubildėjo nudundėjo su griausmais pavasaris, pasidabinęs gaivia žaluma ir spalvotais pievų ir medžių žiedais, nusinešė su savimi ir pavasarinių švenčių šurmulį bei nuotaiką. Su ramia šiluma iš lėto žengiantis birželis taip pat turi savo švenčių. Viena pirmųjų yra Tėvo diena, švenčiama pirmąjį birželio sekmadienį. Tėvo dienos sveikinimai yra tokie pat svarbūs ir reikšmingi, kaip ir kitų švenčių.  Kažkaip Lietuvoje ši diena nėra taip išpopuliarinta kaip Motinos diena. Kartais pagalvoju, gal dėl to, kad Tėvas šeimoje dažniausiai yra išlaikytojas, santūrus ir retai išreiškiantis savo emocijas. Juk taip nuo senų laikų įprasta, taip nuo mažens auklėjami berniukai: neverk, juk tu vyras; nesiožiuok, vyrams taip nedera ir panašiai. Turbūt dėl to ir ši šventė yra tarsi prislopinta, užgožta kitų švenčių ar kasdienių darbų. Bet pasveikinti savo Tėvą kiekvieno vaiko pareiga ir priedermė, juk tėtis toks pat svarbus asmuo mūsų gyvenime kaip ir mama. Sveikinimai Tėvo dienos proga taip pat turi būti nuoširdūs ir tikri, čia netinka įprastos eilės ar nuvalkiotos frazės. Geriau trumpas, vyriškas, bet tikras rankos paspaudimas, skambutis Tėvui pirmąjį birželio sekmadienį ar žinutė, galbūt anūkų prikeverzotas lapas su pirmuoju piešiniu, svarbu – dėmesys ir pagarba, kuri neatsiejama nuo meilės. Ne dovanos ir ne pompastiški posmai pradžiugina žmones, o nuoširdus rūpestis ir dėmesys. Tad pirmasis birželio sekmadienio rytas turi būti skirtas sveikinimams tėvo dienos proga. Tai diena, kai galite sugrįžti į vaikystės prisiminimus, į tas dienas, kai jautėtės saugiai tvirtai įsikibę į tėvo ranką, kai su pasididžiavimu stebėdavote po darbo grįžtantį tėvą, taip lauktą ir per dieną išsiilgtą. Tai diena, kai galite prisiminti šiurkštų tėvo delną, negrabiai glostančią jūsų galvelę, švelnų pabučiavimą į skruostą, kai jautėtės pavargę ar sergantys… Sveikinimai visada yra laukiami, jie pradžiugina, praskaidrina nuotaiką, o parodytas dėmesys paglosto širdį ir nuramina. Sveikinimai Tėvui yra svarbūs, nors jis to ir neparodo, dažnai numoja ranka, sakydamas: ,,Et, nereikėjo…“, bet širdyje jis tikrai džiūgauja, malonu, kad vaikai jį prisimena, pasveikina, tai tarsi įprasmina gyvenimą. Vadinasi, ne veltui stengtasi, ne veltui tiek naktų nemiegota,  ne veltui dirbta. Žiūri  Tėvas į savo suaugusius sūnus ir dukteris ir didžiuojasi, tai jo kraujas vaikų gyslomis teka, tai jo giminė tęsiama, jo darbai ir vertybės iš kartos į kartą perduodamos… Tai ramina ir džiugina, todėl aplankykite savo tėvus, tegul sveikinimai Tėvo dienos proga pradžiugina ir pamalonina. Paprasta ir lengva pasveikinti mylimą žmogų, kai žinai, kiek džiaugsmo jam suteiksi.