Viešųjų pirkimų sutartys

Viešieji pirkimai vyksta kiekvienais metais. Tai nėra koks nors vienas ar keli konkursai, tai begalės skelbiamų konkursų, kuriuos reikia atidžiai prižiūrėti. Kadangi valstybės ar fondų lėšomis yra skirstomis biudžetai darbams atlikti. Viešieji pirkimai per daugelį metų patobulėjo ir pasikeitė į gerąją pusę. Jei seniau žiniasklaidoje girdėdavome daug neigiamų atsiliepimų apie viešuosius pirkimus, tai dabar skandalų pasigirsta mažiau. Kodėl? Todėl, kad viešieji pirkimai dabar yra sistemingai skelbiami elektroninėje erdvėje, kur viešųjų pirkimų tarybai yra lengviau prižiūrėti pirkimus. Dėka CVP IS portalo ir kitų viešųjų pirkimų portalų, viešieji pirkimai vyksta paprasčiau, greičiau ir svarbiausia skaidriau.

Viešieji pirkimai yra skirstomi į žaliuosius pirkimus, privačiuosius pirkimus, pirkimus pagal techninę specifikaciją, taip pat yra supaprastinti viešieji pirkimai, mažos vertės pirkimai, yra nemažai ir būdų viešuosius pirkimus atlikti, bet po kol kas populiariausias yra viešieji pirkimai apklausos būdu. Taip pat yra statybos konkursai, kuomet užsakovai skelbia konkursą atlikti statybos darbus. Tuomet rangovai varžosi dėl laimėjimo. Laimėję tiekėjai gauna viešųjų pirkimų sutartys, kurias turi pasirašyti.

Visi viešieji pirkimai privalo baigtis sutarčių pasirašymu. Pasibaigus pirkimui, po preliminarios sutarties, perkančioji organizacija ar užsakovai privalo viešai paskelbti informaciją apie laimėtoją ir sudaryti viešųjų pirkimų sutartys su tiekėjais. Kodėl to reikia? Paprasčiausiai, ši informacija leidžia sužinoti apie viešųjų pirkimų dalyvius bei laimėtojus, viešai, kadangi pirkimai dažniausiai vyksta paskirsčius valstybės biudžetą, o kas duoda pinigus biudžetui? Mes. Taigi, žmonės turi žinoti, kokiais tikslai atitenka biudžetas ir kam. Taip pat tai padeda sužinoti iki kada viešųjų pirkimų sutartys galios su esamais tiekėjais. O svarbiausia, tiekėjams yra įdomu sužinoti, ką tokio pasiūlė laimėjusi organizacija, kad juos pasirinko užsakovai.

Jeigu svarstote mintį apie viešuosius pirkimus ir norite tapti tiekėju. Tai viešųjų pirkimų sutartys padeda stebėti konkurencingumą ir prognozuoti viešųjų pirkimų aktyvumą ateityje.